Huidig Koningspaar Sint Martinus-Gilde 2019

Koningspaar Peter & Riekie Janssen en Jeugdkoning Rik Peters

Historie algemeen Koninck schieten:

Reeds in de vroegste tijden werd in de bestaande broederschappen van handboog-, kruisboog- of buksgilden op de koningsvogel geschoten. Dit was – en is nog steeds – een rudimentair uit hout samengestelde of gekapte vogelfiguur, doorgaans beschilderd met opzichtige kleuren en oorspronkelijk geplaatst op de kerktoren of op een molenwiek. Heden ten dage staat hij meestal op een hoge mast of wip. De schutter die er toe kwam deze vogel af te schieten kreeg het recht om tijdens heel het volgende jaar het gilde te vertegenwoordigen, waarbij hij alle eerbewijzen in ontvangst mocht nemen.
Tijdens heel het jaar van zijn koningschap was hij trouwens een zeer gerespecteerd iemand, door iedereen bewonderd, die in zijn vereniging dat jaar vrijgesteld werd van heel wat verplichtingen en bijdragen. Wanneer het gilde door het dorp of de stad defileerde was hij steeds de hoofdfiguur en droeg de resten van de afgeschoten koningspapegaai op zijn borst.
Deze schutter werd “KONINCK” genoemd.
Daar het er bij het Koning schieten niet zozeer op aan kwam een goede schutter te zijn, maar het eerder een gelukskwestie was, werd deze schieting dan ook aanzien als een “Godsoordeel”: God leidde de hand en het wapen van de schutter, zodat alle schutters – en ook de minder goede – evenveel kans maakten om zich “Koninck” te schieten.
Het dragen van de “koninckspapegay” werd dan ook aanzien als de hoogste eer welke een gildebroeder te beurt kon vallen.

Het Koning schieten St. Martinus-Gilde Gennep

Ieder jaar wordt er op de zaterdag voor Pinksteren door de leden van het Sint Martinus-Gilde geschoten voor de koningstitel. Alvorens er geschoten gaat worden komt het gilde bijeen bij het gilde huis en zal van daaruit de huidige koning aan huis ophalen. Eenmaal bij de koning aangekomen gaan de aanwezige officieren bij de koning naar binnen. Nadat de koning is ingevoegd in het gilde vertrekken zij weer op weg naar de locatie waar geschoten zal worden voor de nieuwe koningstitel.

Daar aangekomen zal het gilde zich gaan opmaken voor het officiële Koning schieten. Voorafgaande aan het Koning schieten zal er een kleine ceremonie gehouden worden door de Aalmoezenier Pastoor Kessels. De eerste schoten op de Koningsvogel worden gelost door onze Beschermheer Dr. R. Nypels, Aalmoezenier Pastoor Kessels en de huidige Koning. Daarna begint de strijd om de Koningstitel.

Bij het schieten om de nieuwe Koning is de vogel allereerst prijsvogel. Op de vleugels, de kop en de staart staat prijsgeld. Alle leden boven de 18 jaar mogen hieraan deelnemen. Er is voor de gildebroeders en de gildezusters een aparte vogel beschikbaar. De gildebroeders schieten voor de koningstitel en de gildezusters voor hun eigen damesklasse. Na het afschieten van de prijsdelen kunnen alleen de gilde broeders boven de 18 zich opgeven wie zich kandidaat Koning stelt. Diegene die het laatste deel van de vogel eraf schiet, mag zich voor een jaar lang Koning noemen bij het St. Martinus-Gilde. Hij stemt er mee in alle plichten na te komen welke aan deze titel verbonden zijn.

Koningen van ons St. Martinus-Gilde Gennep

1945 Th. Wilbers  
1948 Piet Liebrand Schild is in bezit van kinderen
1949 Piet Liebrand Schild is in bezit van kinderen
1950 A. Geurtjens  
1954 G. Paters  
1960 S. Paters G. Zn  
1964 Jo Gerits  
1965 J. Nikkessen  
1966 Dr. J.H. Gilissen

Burgemeester bij Koninklijke gunst
Koning door Schutters

1967 Gerrie Weren  
1968 L. Curvers  
1969 A. Poen  
1970 Frans Weren junior  
1971 Dr. J.H. Gilissen Burgemeester
1972 A.W. Janssen  
1973 H. Janssen  
1974 Piet de Haas  
1975 Henk Arnoldussen  
1976 Wim Gerrits  
1977 Peter Janssen  
1978 Wim Gerrits  
1979 Jeu Arnoldussen  
1980 Piet de Haas

afbeelding schild: ’n Vrachtwagen (gegraveerd)

1981 A.M. Janssen  
1982 E.M. Kuyer

al was de vogel een dikke knoest,
’t was geen bezwaar voor een schutter uit Soest

1983 Wim Gerrits

voor de derde maal
schoot ik de vogel van de paal
en als beloning
werd ik weer schutters Koning

afbeelding schild: Schutter onder de schuttersboom met vogel (gegraveerd)

1984 Wim Vissers

in mijn 30e levensjaar
gebeurde wat ik altijd wilde
van Tamboer werd ik Koning van het Gilde

1985 Henk Arnoldussen

binnen een tijdsbestek van 10 jaar
spatte de vogel voor mij,
voor de 2e keer uit elkaar
afbeelding schild: “Sint Martinus” te Paard (gegraveerd)

1986 Jo Artz

Koning zijn is een hele eer,
trots haalde ik dit jaar de vogel neer.
afbeelding schild: Hamer, beitel en winkelhaak (gegraveerd)

1987 Theo Wouters afbeelding schild: Metselaar (gegraveerd)
1988 Wim Gerrits

het glas omhoog,
de vogel neer,
dit was de 4e keer.

1989 Piet de Haas

in mijn 65e levensjaar
werd ik voor de 3e maal Koning.
afbeelding schild: “Sint Martinus” te Paard (gegraveerd)

1990 Henk Arnoldussen

Gildebroeder 25 jaar,
en dan Koningspaar.
dat is veel geluk,
de hele vogel stuk.
afbeelding schild: “Sint Martinus” te paard (gegraveerd)

1991 Piet de Haas

wel gepensioneerd,
maar ’t schieten niet verleerd.
afbeelding schild: “Sint Martinus” te paard (gegraveerd)

1992 Henk Arnoldussen afbeelding schild: ’n Tamboer en tegels met schietlood (opgelegd)
1993 Piet Weijers  
1994 Piet en Corrie de Haas

in mijn 70e levensjaar
werden mijn vrouw en ik voor de 5e maal ’n Koningspaar.

1995 Henk Arnoldussen

zilverschild in vorm van de Gildetrom,
afbeelding schild: “Sint Martinus” te paard (gegraveerd nieuw vignet)

1996 Piet Weijers afbeelding schild: vendelier
1997 Antwan Vissers

een kogelvanger was in Gennep gezet,
tot vreugde van ons allen
daarom gaf het mij veel pret
de vogel te laten vallen.

1998 Wim Vissers

in het jaar
van ons zilveren feest
werd ik Koning van ’t Gild.

1999 Ger Noij

zilverschild in vorm van ’t Hoofdvaandel,
een weg met wandelschoenen van 1999 naar 2000
afbeelding schild: initiale van Gerardus Majella ( G.M.)

2000 Dirk Arnoldussen

afbeelding schild: Vendelier (opgelegd)

2001 Frans Welles

26 jaar Gildebroeder,
15 jaar officier,
nu Koning.
afbeelding schild: boek met schrijfveer

2002 Wim Gerrits

met Koning schieten
op 18 mei had ik geluk
en kwam naar beneden het laatste stuk
afbeelding schild: geweer (opgelegd)

2003 Ger Noij Ondanks de vogelpest schoot ik de vogel rest. (gegraveerd)
afbeelding schild: vorm van een kip
2004 Hent Basten In 2004 een Zilveren paar en als bekroning
werd ik ook nog Gilde Koning
afbeelding schild: Trom met twee stokken (gegraveerd)
2005 Tobias Wolters afbeelding schild: 2 vendelstokken gekruist (gegraveerd)
2006 Marcel Janssen Ik schoot de vogel van de paal,
dit voor de eerste maal.
Nu ben ik Koning van het Gilde,
iets wat ik altijd al wilde.
afbeelding schild: geweer en dartbord met drie pijlen (opgelegd)
2007 Patrick Wolters afbeelding schild: 2 vendelstokken met voetbalschoenen en bal (opgelegd)
2008 Piet Weijers afbeelding schild: hellebaard (gegraveerd)
2009 Wim Gerrits 40 jaar lid en voor de 6e keer Koning
2010 Wim Gerrits afbeelding schild: vorm van een vlieger
2011 Pieter Arens afbeelding schild: visser met hengel (gegraveerd)
2012 Ger Noij In mijn 65e jaar schoot ik me naar de 3e X Koning
afbeelding schild:
vorm van een schoenzool.
2013 Pieter Arens  
2014 René Janssen  
2015 Peter Janssen afbeelding schild: Trom met twee stokken (gegraveerd)
2016 Piet Weijers  
2017 Piet Weijers  
2018 Pieter Arens  
2019 Peter Janssen  

Mochten er nog personen zijn die bovenstaande lijst kunnen aanvullen, dan graag de gegevens sturen naar de webmaster